STRONA GŁÓWNA
 Wiadomości o GCI
 Zasięg działania
 Wydarzenia
 Dla pracodawców
 GCI na Mazowszu
 Kursy i szkolenia
 Dla studenta
 O bezrobociu słów kilka...
 Praca w Internecie
 Przedsiębiorczość
 Fundusze na działalność
.gospodarczą

 Niepełnosprawni w pracy
 Linki

EURES

EURES - Europejskie Służby Zatrudnienia


Gminne Centrum Informacji

zaprasza do współpracy społeczność lokalną, w szczególności bezrobotnych, młodzież i uczniów szkół, rolników, nauczycieli, organizacje i stowarzyszenia pozarządowe, przedsiębiorców, radnych gminnych i powiatowych.