STRONA GŁÓWNA
 Wiadomości o GCI
 Zasięg działania
 Wydarzenia
 Dla pracodawców
 GCI na Mazowszu
 Kursy i szkolenia
 Dla studenta
 O bezrobociu słów kilka...
 Praca w Internecie
 Przedsiębiorczość
 Fundusze na działalność
.gospodarczą

 Niepełnosprawni w pracy
 Linki
 • Wydarzenia
  Dla Pracodawców:


  Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie zaprasza do składania wniosków o zorganizowanie staży dla osób bezrobotnych. O zorganizowanie takiego stażu mogą ubiegać się pracodawcy (jednostki organizacyjne lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) oraz przedsiębiorcy (osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne wykonujące we własnym imieniu działalność gospodarczą). Przewidywany okres trwania stażu to 8 miesięcy. Przewidywany termin rozpoczęcia stażu to 15. 02.2007. Warunkiem ubiegania się o zorganizowanie stażu jest złożenie przez Pracodawcę w terminie od 10 stycznia 2007 roku odpowiedniego wniosku wraz z kompletem wymaganych dokumentów w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Legionowie przy ulicy Sikorskiego 11, w pokoju 314 (III piętro). Wnioski do wypełnienia można pobrać na stronie internetowej (www.pup-legionowo.neostrada.pl), natomiast szczegółowe informacje o projekcie można uzyskać pod numerami telefonów: 774-25-16 lub 774-27-73, wew. 314.  Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie zaprasza do składania wniosków o zorganizowanie przygotowania zawodowego dla osób bezrobotnych. O zorganizowanie takiego stażu mogą ubiegać się pracodawcy (jednostki organizacyjne lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) oraz przedsiębiorcy (osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne wykonujące we własnym imieniu działalność gospodarczą). Przewidywany okres trwania stażu to 8 miesięcy. Przewidywany termin rozpoczęcia stażu to 15.03.2007. Warunkiem ubiegania się o zorganizowanie stażu jest złożenie przez Pracodawcę w terminie od 10 stycznia 2007 roku odpowiedniego wniosku wraz z kompletem wymaganych dokumentów w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Legionowie przy ulicy Sikorskiego 11, w pokoju 314 (III piętro). Wnioski do wypełnienia można pobrać na stronie internetowej (www.pup-legionowo.neostrada.pl), natomiast szczegółowe informacje o projekcie można uzyskać pod numerami telefonów: 774-25-16 lub 774-27-73, wew. 314.


  Dla Bezrobotnych:


  Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie ogłasza nabór na staż współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Staż ten mogą odbyć osoby poniżej 25 roku życia bądź bezrobotni absolwenci uczelni poniżej 27 roku życia. Przewidywany okres trwania stażu to luty-październik 2007 roku. Osoby zainteresowane proszone są o zgłoszenia osobiste w Powiatowym Urzędzie pracy w Legionowie przy ulicy Sikorskiego 11 w pokoju 314 bądź też o kontakt telefoniczny pod numerami telefonów: 774-25-16 lub 774-27-73, wew. 314.  Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie rozpoczyna nabór na przygotowanie zawodowe współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Odbyć je mogą osoby powyżej 25 roku życia, nie będące absolwentami, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Legionowie nie dłużej niż 24 miesiące. Przewidywany okres trwania przygotowania zawodowego to marzec-wrzesień 2007 roku. Osoby zainteresowane proszone są o zgłoszenia osobiste w Powiatowym Urzędzie pracy w Legionowie przy ulicy Sikorskiego 11 w pokoju 314, bądź też o kontakt telefoniczny pod numerami telefonów: 774-25-16 lub 774-27-73, wew. 314.  Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie rozpoczyna nabór na bezpłatne szkolenie pt. „Pracownik administracyjno-biurowy z optymalizacją pracy biurowej”. Skorzystać z niego mogą osoby poniżej 25 roku życia, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Legionowie nie dłużej niż 24 miesiące. Przewidywany okres realizacji szkolenia to sierpień-wrzesień 2007 roku. Osoby zainteresowane proszone są o zgłoszenia osobiste w Powiatowym Urzędzie pracy w Legionowie przy ulicy Sikorskiego 11 w pokoju 300 bądź też o kontakt telefoniczny pod numerami telefonów: 774-25-16 lub 774-27-73, wew. 300.  Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie prowadzi nabór beneficjentów do projektu pt. „Droga do kariery”, wspólfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Skierowany jest do ludzi młodych, którzy chcą założyć własną firmę. Wziąć w nim udział mogą osoby bezrobotne poniżej 25 roku życia, zarejestrowane nie dłużej niż 24 miesiące. Osoby zainteresowane proszone są o zgłoszenia osobiste w Powiatowym Urzędzie pracy w Legionowie przy ulicy Sikorskiego 11 w pokoju 301 bądź teżo kontakt telefoniczny pod numerami telefonów: 774-25-16 lub 774-27-73, wew. 301.  Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie prowadzi nabór beneficjentów do projektu pt. „Moja przyszłość to praca”, wspólfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Skierowany jest do ludzi nie będących absolwentami, którzy chcą założyć własną firmę. Wziąć w nim udział mogą osoby bezrobotne powyżej 25 roku życia, zarejestrowane nie dłużej niż 24 miesiące. Osoby zainteresowane proszone są o zgłoszenia osobiste w Powiatowym Urzędzie pracy w Legionowie przy ulicy Sikorskiego 11 w pokoju 301 bądź też o kontakt telefoniczny pod numerami telefonów: 774-25-16 lub 774-27-73, wew. 301.