STRONA GŁÓWNA
 Wiadomości o GCI
 Zasięg działania
 Wydarzenia
 Dla pracodawców
 GCI na Mazowszu
 Kursy i szkolenia
 Dla studenta
 O bezrobociu słów kilka...
 Praca w Internecie
 Przedsiębiorczość
 Fundusze na działalność
.gospodarczą

 Niepełnosprawni w pracy
 Linki
 • Wiadomości o GCI
  Gminne Centrum Informacji


  Gmina Jabłonna


  05-110, ul. Modlińska 102

  Tel. /fax: (0-22) 782 43 42

  e-mail: gci.jablonna@wp.pl, gci-jablonna@neostrada.pl

  GCI jest jednostką budżetową Urzędu Gminy Jabłonna. Powstało staraniem władz gminnych przy finansowym wsparciu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie.

  Gminne Centrum Informacji świadczy usługi przez 6 dni w tygodniu w godzinach od 9.00 do 19.00.

  GCI oferuje usługi dla mieszkańców powiatu legionowskiego.

  W GCI można skorzystać z:

  - usług biurowych,

  - skanowania dokumentów, napisania i wydrukowania CV i listu motywacyjnego, podania, pisma,

  - sprzętu komputerowego do samodzielnego korzystania,

  - pośrednictwa w zakresie wynajmu powierzchni handlowych,

  - wyszukiwania partnerów handlowych,

  - promocji usług agroturystycznych,

  - zasobów informacji sieci Internet,

  - kursów, szkoleń, zajęć pozaszkolnych,

  - działalności reklamowo - informacyjnej

  - pomocy przy poszukiwaniu pracy.

  Adresaci usług:

  Mieszkańcy gmin powiatu legionowskiego, przejezdni, w szczególności młodzież i dzieci, osoby bezrobotne, absolwenci, rolnicy, przedsiębiorcy, osoby pozostające pod opieką Ośrodków Pomocy Społecznej, przedstawiciele samorządów gminnych i powiatowych.