STRONA GŁÓWNA
 Wiadomości o GCI
 Zasięg działania
 Wydarzenia
 Dla pracodawców
 GCI na Mazowszu
 Kursy i szkolenia
 Dla studenta
 O bezrobociu słów kilka...
 Praca w Internecie
 Przedsiębiorczość
 Fundusze na działalność
.gospodarczą

 Niepełnosprawni w pracy
 Linki
 • Niepełnosprawni w pracy

  Niepełnosprawny pracownik..

  czyli co pracodawca powinien wiedziec...

  Niepelnosprawny...

  Osoby niepełnosprawne mają te same prawa co inni obywatele

  Osoby niepełnosprawne stanowią około 10 proc. społeczeństwa Unii Europejskiej. Oznacza to, że we wszystkich krajach Wspólnoty żyje około 37 milionów niepełnosprawnych Europejczyków. Po przyjęciu do Unii nowych państw członkowskich liczba ta zwiększy się do 50 milionów. Dodając do tego rodziny osób niepełnosprawnych, okazuje się, że działania podejmowane w Unii Europejskiej i jej krajach członkowskich na rzecz osób niepełnosprawnych mają znaczenie dla ogromnej liczby ludzi.

  Osoby niepełnosprawe w liczbach....

  osoby niepełnosprawne ogółem:

  4 235 000

  osoby niepelnosprawne aktywne zawodowo:

  733 000

  osoby niepełnosprawne pracujące:

  611 000

  osoby niepelnosprawne bezrobotne:

  122 000

  Osoby niepełnosprawne stanowią szczegoólną kategorię pracowników, dlatego też przepisy prawa, poprzez odmienną regulacją niektórych uprawnień i obowiązków pracowniczych dla tych osób, mają ułatwić im funkcjonlność na rynku pracy.

  wiecej informacji na ten temat znajdziesz na

  www.integracja.org

  a także w biblioteczce Gminnego Centrum Informacji w Jabłonnie

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Inne przydatne adresy:

  Centrum Informacji Europejskiej
  http://www.cie.gov.pl/

  Ministerstwo Gospodarki i Pracy

  http://www.mgip.gov.pl/


  Ministerstwo Polityki Społecznej

  http://www.mps.gov.pl


  Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
  http://www.pfron.org.pl

  Serwis Informacyjny Programu Rządowego „Pierwsza Praca”
  http://www.1praca.gov.pl

  Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
  http://www.ipiss.com.pl/

  ZUS - Zakład Ubezpieczeń Społecznych

  http://www.zus.gov.pl/


  CIOP - Centralny Instytut Ochrony Pracy
  http://www.ciop.pl/

  Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog”
  http://www.cpsdialog.ta.pl

  Narodowy Fundusz Zdrowia
  http://www.nfz.gov.pl/

  Rzecznik Praw Obywatelskich
  http://www.brpo.gov.pl/


  Internet Dla Niepełnosprawnych
  http://www.idn.org.pl/


  POPON - Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych
  http://www.popon.pl/

  Sami o Sobie - Stowarzyszenie Internetowej Społeczności Osób Niepełnosprawnych
  http://samisobie.clan.pl/

  Nasze Sprawy witryna Naszych Spraw - pisma zakładów pracy chronionej
  http://www.naszesprawy.com.pl/

  KIG-R - Krajowej Izba Gospodarczo-Rehabilitacyjna

  http://www.kigr.pl/

  Internetowy Serwis Informacyjny – Fundusze Strukturalne
  http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/

  --------------------------------------------------------------------------------------------

  Zatrudnianie osób niepełnosprawnych uregulowane jest w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

  http://www.gci.zywiec.pl/dokumenty/ustawa_ozn.pdf

  KLIKNIJ NA POWYŻSZY LINK ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z USTAWĄ...